espainfo.es
estamos en

jueves, 10 de noviembre de 2016

ELECTRICIDAD Y FERTILIZANTES, la aportación de As Pontes a la España de ...

O 6 de xaneiro de 1912 nace nas Pontes o noso protagonista, José Souto Fraga.
José é unha personaxe de ficción no que, sen dúbida, moitos dos naturais das Pontes sentiranse identificados coa súa historia, ben porque viviron algo similar ou ben porque o escoitaron contar a algúns da súa familia. O seu recorrido comeza nas Pontes rural e na emigración a Cuba de moitos dos seus mozos en busca dun futuro mellor.
Pero sen dúbida, a chegada da Empresa Nacional Calvo Sotelo para explotar o xacemento de lignito que aflora na localidade, cambiou para sempre a súa historia. No documental “Electricidad y fertilizantes: la aportación de As Pontes a la España de mediados del siglo XX” abórdase o cambio producido na localidade a nivel económico, social e urbanístico. Todo contado por veciños e traballadores de ENCASO que xunto có noso protagonista, José, irannos mostrando como da nada foi xurdindo un moderno complexo industrial a mediados do s. XX así como as distintas facetas da localidade durante máis de 65 anos. Tamén poderemos coñecer de primeira man como era e funcionaba a desaparecida fábrica de abonos que, sen dúbida, foi o orixe do cambio dunha economía rural á actual economía industrial que ten hoxe en día As Pontes.

El 6 de enero de 1912 nace en As Pontes nuestro protagonista, José Souto Fraga.
José es un personaje de ficción en el que , sin duda, muchos de los naturales de As Pontes se sentirán identificados con su historia, bien por que hayan vivido algo similar o bien por que se lo han oído contar a algunos de su familia. Su recorrido comienza en el As Pontes rural y en la emigración a Cuba de muchos de sus jóvenes en busca de un futuro mejor.
Pero sin duda, la llegada de la Empresa Nacional Calvo Sotelo para explotar el yacimiento de lignito que aflora en la localidad, cambió para siempre su historia. En el documental “ Electricidad y fertilizantes: la aportación de As Pontes a la España de mediados del siglo XX” se aborda el cambio producido en la localidad a nivel económico, social y urbanístico. Todo ello contado por vecinos y trabajadores de ENCASO que junto con nuestro protagonista, José, nos Irán mostrando como de la nada fue surgiendo un moderno complejo industrial a mediaos del s. XX así como las distintas facetas de la localidad durante mas de 65 años. También podremos conocer de primera mano como era y funcionaba la desaparecida fabrica de abonos que, sin duda , fue el origen del cambio de una economía rural a la actual economía industrial que tiene hoy en día As Pontes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario